Our Staff

Mrs Emma O’Neill : Acting Headteacher - Pennaeth Dros Do

Mrs Emma O’Neill

Acting Headteacher - Pennaeth Dros Do

Mrs Susan Clisham : Headteacher (on secondment) - Pennaeth

Mrs Susan Clisham

Headteacher (on secondment) - Pennaeth

Ms Freya Catt : Chair of Governors - Cadeirydd y Llywodraethwyr

Ms Freya Catt

Chair of Governors - Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs Kelly Morris : Nursery, Reception, Year 1&2 Teacher - Athrawes, Methrin,, Derbyn a Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mrs Kelly Morris

Nursery, Reception, Year 1&2 Teacher - Athrawes, Methrin,, Derbyn a Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mrs Elen Devitt : Nursery, Reception, Year 1&2 Teacher -Athrawes, Methrin,, Derbyn a Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mrs Elen Devitt

Nursery, Reception, Year 1&2 Teacher -Athrawes, Methrin,, Derbyn a Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mrs Annette Cullen : Foundation Learner Teaching Assistant - Cymorthydd Dysgu

Mrs Annette Cullen

Foundation Learner Teaching Assistant - Cymorthydd Dysgu

Miss Bethan Jones : Foundation Learner Teaching Assistant - Cymorthydd Dysgu

Miss Bethan Jones

Foundation Learner Teaching Assistant - Cymorthydd Dysgu

Miss Stacey Jones : Year 3,4,5 & 6 Teacher - Athrawes Blwyddyn 3,4,5,a 6

Miss Stacey Jones

Year 3,4,5 & 6 Teacher - Athrawes Blwyddyn 3,4,5,a 6

Mrs Alison Spooner : HL Teaching Assistant KS2 / ELSA - Cymorthydd Dysgu

Mrs Alison Spooner

HL Teaching Assistant KS2 / ELSA - Cymorthydd Dysgu

Mrs Kathryn Allen : Teaching Assistant - Cymorthydd Dysgu

Mrs Kathryn Allen

Teaching Assistant - Cymorthydd Dysgu

Mrs Holly Hollingsworth : Breakfast Club - Clwb Brecwast

Mrs Holly Hollingsworth

Breakfast Club - Clwb Brecwast

Mr Ashley Griffiths : Breakfast Club / Cleaner - Clwb Brecwast /Glanhawraig

Mr Ashley Griffiths

Breakfast Club / Cleaner - Clwb Brecwast /Glanhawraig

Ms Sharon Rowe : School Secretary / Midday Dinner Assistant - Ysgrifenyddes Ysgol / Cynorthwy - ydd Cinio Canol Dydd

Ms Sharon Rowe

School Secretary / Midday Dinner Assistant - Ysgrifenyddes Ysgol / Cynorthwy - ydd Cinio Canol Dydd

Mrs Cherelle Evans : Midday Dinner Assistant - Cynorthwy - ydd Cinio Canol Dydd

Mrs Cherelle Evans

Midday Dinner Assistant - Cynorthwy - ydd Cinio Canol Dydd

Mr Michael Guest : Caretaker -Gofalwr

Mr Michael Guest

Caretaker -Gofalwr